Charmante vakantiewoningen op de grens van
de Vlaamse Ardennen en de Leiestreek

Privacy

Informatie Lozerlodge: 

bvba  LAPSCHUERE,
Spiegelstraat 1,
B-9770 Kruishoutem
http://www.lozerlodge.be

Telefoon: +32 (0) 477 4 92 72

BTW‐BE: 807.990.402

GEBRUIK

Lozerlodge/BVBA LAPSCHUERE hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Lozerlodge/BVBA LAPSCHUERE zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, activiteiten, tarieven, toetreding van partners,  en andere medewerkers,et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Lozerlodge/BVBA LAPSCHUERE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden (is dat zo?)

INZAGE & CORRECTIE

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Lozerlodge/BVBA LAPSCHUERE verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.
Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

PRIVACY & COOKIES

Bij een bezoek aan de website van Lozerlodge/BVBA LAPSCHUERE worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van  Lozerlodge/BVBA LAPSCHUERE bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).