Charming holiday rentals bordering the Flemish Ardennes and the Leie Region

Disclaimer

TEKSTEN – BEELDEN

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Lozerlodge/bvba Lapschuere levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Lozerlodge/bvba Lapschuere behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Lozerlodge/bvba Lapschuere. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld,
Het Belgisch recht is van toepassing

Informatie Lozerlodge/bvba Lapschuere:

Lozerlodge/bvba Lapschuere,
Spiegelstraat 1
B-9770 Kruishoutem
http://www.lozerlodge.be

Telefoon: +32 (0) 477 40 92 72

BTW‐BE: 807.990.402